info@tuinade.be
Lokale vakmannen
Gecontroleerd
Ervaren
Reviews

Buxusmot bestrijden

Wat is de buxusmot?

De buxusmot, wetenschappelijk bekend als Cydalima perspectalis, is een invasieve nachtvlinder die inheems is in Oost-Azië. Deze mot staat wereldwijd bekend om zijn schadelijke effecten op buxusplanten (Buxus sempervirens). Die zie je vaak in tuinen en landschapsontwerpen vanwege hun sierlijke, groenblijvende bladeren.

Buxusmotten beginnen hun leven als eitjes. Daaruit komen rupsen die zich voeden met buxusbladeren en uiteindelijk verpoppen tot volwassen motten. De rupsen van de buxusmot zijn bijzonder destructief. Ze eten buxusbladeren op, waardoor de planten kaal en verzwakt raken. Als je de plaag onbeheerd laat, leidt dit tot de dood van je buxusstruiken.

buxus mot bestrijden

Welke schade richt de buxusmot aan?

De buxusmot richt aanzienlijke schade aan buxusplanten aan en leidt tot volgende problemen:

 1. Kaalheid van de plant: de rupsen van de buxusmot voeden zich met de bladeren van je buxusplanten. Ze eten vaak grote hoeveelheden bladeren, wat zorgt voor een kale plant. Als de rupsen onbeheerd blijven, ontbladeren ze je buxusstruiken volledig.
 2. Verzwakking van de plant: door het voortdurende eten van de bladeren verzwakken de rupsen de buxusplanten. Verzwakte planten zijn gevoeliger voor andere ziekten en plagen, en hebben moeite om te overleven.
 3. Dood van de plant: als de buxusmotplaag ernstig is en langdurig aanhoudt, leidt dit tot de dood van buxusplanten. Eenmaal aangetaste planten herstellen moeilijk, vooral als ze herhaaldelijk worden aangevallen door de motrupsen.
 4. Verminderde esthetische waarde: buxusstruiken worden vaak gebruikt in tuinen en landschapsontwerpen vanwege hun sierlijke, groenblijvende bladeren. Wanneer deze struiken worden aangetast door de buxusmot, verliezen ze hun esthetische waarde en zien ze er verwilderd uit.
 5. Verspreiding van de plaag: de buxusmot verspreidt zich snel van de ene buxusplant naar de andere in de buurt. Als je niet op tijd actie onderneemt, verspreidt de plaag zich naar andere delen van de tuin of zelfs naar naburige tuinen.
De beste tijd om je bomen te snoeien

Wanneer buxusmot bestrijden?

Het bestrijden van de buxusmot moet op het juiste moment gebeuren om efficiënt te zijn. Over het algemeen zijn er enkele geschikte momenten om actie te ondernemen:

 1. Het voorjaar: een goed moment om te beginnen met het monitoren van je buxusplanten op tekenen van buxusmotactiviteit. Tijdens deze periode beginnen de rupsen uit hun poppen te komen en te eten. Vroege detectie helpt bij het voorkomen van ernstige schade.
 2. Wanneer je rupsen ziet: zodra je rupsen ziet op je buxusplanten, is het belangrijk om snel te handelen. De rupsen zijn de meest destructieve levensfase van de buxusmot. Verwijder ze met de hand (handschoenen dragen is aanbevolen) of pas biologische bestrijdingsmiddelen toe.
 3. Herhaalde inspecties: het is essentieel om tijdens het groeiseizoen regelmatig je buxusplanten te inspecteren. Er zijn vaak meerdere generaties buxusmotten per jaar, dus herhaal je inspecties regelmatig om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
 4. Tijdens de late lente of vroege zomer: als je een aanzienlijke buxusmotplaag vaststelt, overweeg dan om biologische of chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen tijdens de late lente of vroege zomer. Dan zijn de rupsen actief en het meest kwetsbaar voor behandeling.

De buxusmot bestrijden: een stappenplan

Het bestrijden van de buxusmot vereist een zorgvuldige en consistente aanpak. Dit stappenplan helpt je om de buxusmot in je tuin effectief te bestrijden:

 1. Monitoring en vroege detectie
 2. Begin in het voorjaar met het monitoren van je buxusplanten op tekenen van buxusmotactiviteit. Let op vreetschade aan de bladeren en kleine spinsels van de rupsen op de planten.

 3. Handmatig verwijderen van rupsen
 4. Als je rupsen op je buxusplanten ziet, verwijder ze dan voorzichtig met de hand. Draag handschoenen om huidirritatie te voorkomen. Doe de rupsen in een emmer met zeepsop om ze te doden.

 5. Snoeien en verwijderen van aangetaste delen
 6. Snoei aangetaste takken en bladeren weg. Verzamel en vernietig ze om verdere verspreiding van de buxusmot te voorkomen.

 7. Spuitmethoden
 8. Als je besluit om een biologisch of chemisch bestrijdingsmiddel te gebruiken, volg dan de instructies op het etiket zorgvuldig. Spuit de planten volgens de aanbevolen toepassingsfrequentie en -tijden. Doe dit in de late lente of vroege zomer, wanneer de rupsen actief zijn.

 9. Herhaal inspecties
 10. Blijf gedurende het groeiseizoen regelmatig inspecties uitvoeren en herhaal indien nodig de bovenstaande stappen. Dit is vooral belangrijk omdat er meerdere generaties buxusmotten per jaar zijn.

 11. Alternatieve planten overwegen
 12. Heb je herhaaldelijk ernstige problemen met de buxusmot en blijkt het bestrijden ervan moeilijk? Overweeg dan om alternatieve struiken of planten te planten die minder vatbaar zijn voor de plaag.

 13. Professionele hulp
 14. Als je moeite hebt om de plaag onder controle te houden, schakel dan professionele hulp in van een tuinier die gespecialiseerd is in buxusmotbeheersing.

Onthoud dat het belangrijk is om consistent te zijn in je inspanningen om de buxusmot te bestrijden, omdat deze plaag zich snel vermenigvuldigt. Door proactief te zijn en de bovengenoemde stappen te volgen, minimaliseer je de schade aan je buxusplanten en houd je je tuin gezond.

Hoe voorkom ik schade aan mijn buxus?

Deze preventieve maatregelen neem je best om schade aan je buxus te voorkomen.

 1. Vroege detectie: begin in het voorjaar met regelmatige inspecties van je buxusplanten. Kijk uit naar tekenen van buxusmotactiviteit, zoals vreetschade aan de bladeren of kleine spinsels op de planten. Vroege detectie is cruciaal voor een efficiënte bestrijding.
 2. Handmatige verwijdering: als je rupsen op je buxusplanten ziet, verwijder ze dan onmiddellijk met de hand. Dit voorkomt dat de plaag zich snel vermenigvuldigt.
 3. Trim en snoei regelmatig: houd je buxusplanten goed getrimd en gesnoeid. Een regelmatige snoeibeurt helpt bij het verminderen van schuilplaatsen voor de buxusmot en bij het bevorderen van een gezondere groei.
 4. Ruimtelijke afstand: plant je buxusplanten niet te dicht op elkaar. Een goede luchtcirculatie helpt om schimmelgroei te vermijden.
 5. Biologische bestrijding: overweeg het gebruik van natuurlijke vijanden van de buxusmot, zoals sluipwespen en roofkevers, om de populatie van de plaag onder controle te houden. Deze nuttige insecten helpen bij het verminderen van buxusmotlarven.
 6. Afscherming: een fijnmazig gaas of tuinnetten beschermen je buxusplanten tegen de buxusmot. Dit is vooral nuttig tijdens de piekperioden van de plaagactiviteit.
 7. Natuurlijke vijanden aantrekken: plant bloemen en kruiden in je tuin om nuttige insecten aan te trekken, zoals bijen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Deze insecten helpen bij het beheersen van de buxusmotpopulatie.
 8. Vermijd overbemesting: overbemesting leidt tot overmatige groei van nieuwe bladeren, wat aantrekkelijker is voor de buxusmot. Gebruik meststoffen met mate volgens de aanbevelingen.
 9. Resistente buxusvariëteiten: overweeg het planten van buxusvariëteiten die mogelijk resistenter zijn tegen de buxusmot, zoals sommige cultivars die van nature minder aantrekkelijk zijn voor de plaag.
 10. Regelmatig tuinonderhoud: zorg voor een algemeen gezond tuinmilieu door onkruid onder controle te houden, afgevallen bladeren en ander tuinafval op te ruimen en de gezondheid van je buxusplanten te bevorderen.

Andere schadelijke ziektes en insecten voor de buxusplant

Naast de buxusmot zijn er verschillende andere ziekten en insecten die schadelijk zijn voor je buxusplanten.

 1. Buxusschimmel (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola): deze schimmels tasten bladeren en takken aan, wat leidt tot bruine vlekken en het afsterven van delen van de plant. Het verwijderen en vernietigen van aangetaste plantendelen en het toepassen van schimmelwerende middelen helpt bij de bestrijding ervan.
 2. Buxusbladluizen: bladluizen voeden zich met de sappen van buxusbladeren, wat leidt tot verzwakte planten en geelverkleuring van de bladeren. Gebruik insecticidezeep of een krachtige waterstraal om bladluizen weg te spoelen.
 3. Buxusrupsen: naast de buxusmot zijn er andere rupsen die buxusplanten aantasten. Die voeden zich met de bladeren en veroorzaken vergelijkbare schade. Verwijder ze handmatig en gebruik biologische bestrijdingsmiddelen.
 4. Buxuskever (Melolontha spp.): de larven van deze kevers, bekend als engerlingen, voeden zich met de wortels van buxusplanten. Dat leidt tot uitval van de plant. Engerlingen bestrijd je met nematoden of andere larviciden.
 5. Buxusziekte (Phytophthora spp.): deze ziekte leidt tot het verwelken van buxusplanten en het afsterven van takken. Goede drainage en het voorkomen van overbewatering helpen bij de preventie.
 6. Schimmelmuggen (Lycoriella spp.): de larven van schimmelmuggen leven in de grond en voeden zich met de wortels van buxusplanten, wat leidt tot groeiproblemen. Beheer van de bodemvochtigheid en het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen helpt.

Buxusmot professioneel laten bestrijden

Krijg je de buxusmotplaag niet onder controle? Dan schakel je best professionele hulp in. Onze tuinmannen helpen je graag verder. Contacteer ons gerust, dan matchen wij jou aan een tuinman in je buurt.

Bomen laten snoeien